MENSEN

Mensen maken succes

Het succes van een organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken. Hoe vergaand de werkzaamheden ook zijn geautomatiseerd, het zijn mensen die achter de knoppen zitten. Hoe slim de verandering er op papier ook uit ziet, als deze voor de mensen onduidelijk of onlogisch is, blijft succes uit.

Een organisatie is niet zomaar een optelsom van individuen. Het zijn groepen mensen die ervoor zorgen dat de organisatie de gewenste prestaties levert. Door de juiste dingen te doen en door op de juiste manier met elkaar samen te werken.

Vraagstukken waar ik voor en met u aan werk

  • Hoe kunt u als besluitvormer mensen stimuleren (‘verleiden’) om hun talent optimaal in te zetten, zodat u uw organisatie- of veranderdoelen realiseert?
  • Wat zijn drijfveren of motivaties van mensen en hoe is daar rekening mee te houden bij veranderingen in uw organisatie?

mensen