PROCESSEN

Voorspelbare prestaties, verspilling vermijden en doen wat de klant vraagt door eenduidige processen

Processen organiseer ik op een Lean manier. Omdat Lean transparantie, duidelijkheid en eenduidigheid brengt. Fundamenteel verbeteren door slimmer te werken, niet harder. Lean in het DNA van uw organisatie betekent continu verbeteren door vele kleine verbeterinitiatieven die grote verbetersprongen (reorganisaties) overbodig maken.

Vraagstukken waar ik voor en met u aan werk

  • Hoe zijn de processen klantgerichter te organiseren?
  • Hoe is verspilling in processen te vermijden?
  • Hoe is continu├»teit van prestaties van processen te garanderen?
  • Hoe is continue verbetering van uw organisatie te realiseren?

Anne Marie Ootjers

 

 

mensen