WERK

Samenwerkingsverbanden

Werken doe ik niet alleen. Ik werk samen met professionele partijen:
ImProve www.improvegroup.nl
Twynstra Gudde www.tg.nl
Lean Management Instituut www.leaninstituut.nl

Artikelen

Reorganiseren. De veranderaanpak van directeuren en managers bij reorganisaties.
Holland Management Review #135, 2011  download

Mislukte reorganisaties. Nederlandse bedrijfsleven verspilt miljoenen. Vijf aanbevelingen.
Fusie & overname #2, maart 2009  download

In de praktijk blijven mogelijkheden om effectiever te reorganiseren onbenut. Onderzoek geeft elf aanbevelingen voor managers die reorganiseren.
Management summary Twynstra Gudde, 2008  download

Referenties

VGZ
Implementeren van 'Continu Verbeteren’ op basis van het Lean gedachtengoed om ervoor te zorgen dat VGZ de beoogde prestatieverbetering bij de reorganisatie verzilvert. Mogelijk maken dat teams in staat zijn om hun werk elke dag een klein beetje beter te doen, zodat toekomstige reorganisaties zijn te voorkomen.
Resultaten
Opdracht loopt, resultaten tot nu toe: voorbereiding van veranderprogramma met pilots, opleiden van Lean-experts in de organisatie.

De Nederlandsche Bank
Begeleiden van de reorganisatie van de facilitaire dienst (deelprojectleiding). Thema’s: processen, stuurinformatie, cultuur, communicatie, klantrelaties en kosteninzicht.
Resultaten
Een forse structurele kostenbesparing door outsourcing van niet-kritische facilitaire processen.

Cocensus te Hoofddorp
Verantwoordelijk voor de begeleiding van de (sociale) integratie en het initiëren van het bijhorende verandertraject bij een fusie. Ontwerpen van een bedrijfsmodel voor de primaire en ondersteunende processen voor een nieuw in te richten (uitvoerings)organisatie, die is ontstaan door fusie en verzelfstandiging van twee afdelingen van overheidsorganisaties. Tevens werkend maken van het gekozen organisatiemodel.
Resultaten
Een ingerichte organisatie waarin mensen weten wat er te doen staat. De organisatie is klaar en groeit nu zelfstandig verder door acquisities / overnames.